VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" 15 СІЧНЯ 2013р.