ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

О.С. Синекоп

кандидат педагогічних наук, доцент

Г.О. Корсун

кандидат педагогічних наук

Національний технічний університет України "КПІ"

ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Рушійною силою розвитку сучасного суспільства є інформатизація. Процес інформатизації швидко поширюється і в освітянському просторі, залучаючи всі навчальні ланки, в тому числі вищі навчальні заклади, та спричиняє не тільки появу нових термінів, а й зміну формату навчального процесу, який зорієнтований на максимальну оптимізацію навчання до потреб його учасників.

Залучення комп'ютера у навчальний процес у 20 столітті спричинило появу термінів "комп'ютерне навчання", "інформаційні технології", "інформаційно-комунікаційні технології" в межах, наприклад, викладання і навчання іноземної мови. Необхідно зазначити, що використання технологій як засобу навчання позитивно вплинуло на його ефективність та результативність.

У зв'язку з динамічним розвитком і використанням технологій у всіх галузях суспільства у 21 столітті на сторінках інтернет-сайтів з'являються нові поняття пов'язані з педагогічною діяльністю, наприклад, "цифрове навчання" (digital learning), "цифрова педагогіка" (digital pedagogy), "онлайн педагогіка" (online pedagogy), "гібридна педагогіка" (hybrid pedagogy), критична цифрова педагогіка (critical digital pedagogy), "цифрові гуманітарні науки" (digital humanities) тощо. Також набувають популярності доступні і безкоштовні онлайн курси (Massively Open Online Courses (MOOCs) такі, як Udacity, Coursera та edX, які дають можливість студентам, викладачам і будь-якій людині визначитися з власними преференціями і займатися самоосвітою, підвищувати власну кваліфікацію чи здобувати абсолютно нову освіту. Не зважаючи на той факт, що здобуття освіти в рамках згаданих курсів є нині дискусійним питанням серед світових науковців,  наявність, швидке зростання та популярність даних ресурсів серед студентів, викладачів та дослідників підтверджують той факт, що в найближчому майбутньому вони стануть невід'ємною складовою навчального процесу.

На думку вчених [1; 2; 3; 4] майбутнє навчання як в школах, так і університетах буде пов'язане з цифровим навчанням, яке керуватиметься засадами цифрової педагогіки. Під цифровою педагогікою розуміють використання електронних елементів у навчальному процесі з метою посилення та зміни освітянського досвіду [3]. Це означає, що технології дозволять змінити формати навчання і викладання. Більш розгорнуто представлено поняття критичної цифрової педагогіки Дж. Стоммелом у цифровому журналі навчання, викладання і технології "Гібридна педагогіка", що включає:

−         фокусування на практиці співробітництва;

−         відкритість до різноманітності та залучення міжнародного співробітництва, переосмислення шляхів спілкування і співпраці;

−         використання та застосування за межами традиційних інститутів освіти;

−         залучення студентів і викладачів в якості повноправних учасників навчального процесу [4].

Найближчим часом, зважаючи на майбутні перспективи інтегрування цифрового освітнього середовища у навчальний процес, можна виділити ключові позиції входження вищих навчальних закладів у цифровий простір, зокрема в межах викладання і навчання іноземної мови:

1.  Залучення змішаного / гібридного навчання (blended learning), яке передбачає поєднання навчання за допомогою комп'ютера та очне спілкування з викладачем (як в традиційному навчанні).

2.  Розробка окремих онлайн курсів для студентів з урахуванням їхніх слабких сторін в іноземній мові, наприклад, для поглиблення знань студентів з граматики часів чи розвитку й удосконалення вмінь написання есе та інше.

3.  Розробка і відкриття онлайн курсів для підвищення кваліфікації викладачів.

4.  Вивчення й аналіз досвіду адаптивного навчання (на основі даних визначається зміст, процес, методи і темп навчання, що дозволяє вибудовувати власну освітню траєкторію студента).

Отже, інтегрування цифрової педагогіки дозволить максимально оптимізувати безперервне навчання як студентів, так і викладачів та досягти високої результативності.

Література:

1.       Громова Т. Митио Каку : Учеба уже не будет базироваться на запоминании. / Татьяна Громова – [Electron resource] − Available from : http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsy...

2.       Кнорре-Дмитриева К. 5 образовательных технологий, которые изменят мир в ближайшие пять лет. / Ксенія Кнорре-Дмитриева – [Electron resource] − Available from : http://www.snob.ru/selected/entry/82371

3.       Digital Pedagogy? – [Electron resource] − Available from : http://www.briancroxall.net/digitalpedagogy/what-is-digital-pedagogy/

4.       Stommel J. Critical Digital Pedagogy: a definition. / Stommel Jesse − Hybrid Pedagogy a digital journal of learning, teaching and technology – [Electron resource] − Available from : http://www.hybridpedagogy.com/journal/critical-digital-pedagogy-definition/

ДодатокРозмір
synekop_korsun.pdf311.13 KB

Коментарі

Цікаво і корисно_дійсно нове в освіті

Дякую за ретельно підібраний матеріал. Вже після семінару та ознайомлення з тезами, звернула увагу, що Мітіо Каку постійно на каналі Discovery Science. Це науковець світового рівня, досягнення якого вражають.

Корисним є матеріал з перекладу термінів, що дуже важливо, тому що існую багато різних варіантів англійською, не кажучи вже про еквіваленти українською мовою.

Відповідь

Зрозуміло, що будь-яка інновація має свої переваги і недоліки. До недоліків можна віднести декілька ключових моментів. По-перше, не всі студенти глибоко мотивовані і вони можуть пройти курс від початку до кінця; по-друге, ускладнений для викладача формат підготовки (маю на увазі те, що над курсом має працювати не один викладач, а декілька).

Своїм студентам я раджу пройти онлайн курси. Це новий для них досвід іншомовного навчання, а також можливий крок розширити власні професійні знання.

Актуальний наразі матеріал,

Актуальний наразі матеріал, дуже цікавий.

Скажіть, будь ласка, а які недоліки такої педагогіки Ви вбачаєте?

І чи радите Ви студентам онлайн курси, такі як Coursera чи Futurelearn?