І.В. Бойко

І.В. Бойко

Викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Сучасний бізнес стає міжнародним. Безліч компаній мають зарубіжних постачальників, іноземних партнерів та філії за кордоном. Володіння діловою англійською мовою давно стало життєвою необхідністю не тільки для керівника компанії, але і для представників багатьох інших професій: бухгалтерів, фінансистів, маркетологів, PR-менеджерів, секретарів, IT-фахівців, юристам, інженерів та ін.

Професійну компетентність і ділові якості співробітника будь-якої великої міжнародної компанії характеризує уміння правильно скласти діловий лист англійською мовою. Ділова англійська характеризується досить вузькою сферою вживання [4, c. 27].

Ділове листування англійською – це вузькоспеціалізований бізнес-курс англійської мови, який призначений для вивчення особливостей листування з клієнтами і партнерами діловою англійською мовою. При викладанні англійської мови професійного спрямування особливу увагу слід приділити таким аспектам:

• правила, етикет і особливості ділового листування;

• класифікація, типи, види і стилі листів (наприклад: електронний лист, службова записка, запит і відповідь, скарга і вибачення, прес-реліз, звіт, лист-пропозиція, рекламний лист, рекламація, резюме, супровідний лист, факси, телеграми);

• структура ділового листа, звернення, заключні фрази, підпис, додатки, копії, тощо;

• найбільш загальновживані фрази і вирази, кліше, жаргонізми, сленг, абревіатури, спеціальна лексика, скорочення, термінологія, особливості англомовного епістолярного жанру;

• орфографія, граматика, правопис, пунктуація і багато іншого.

У сучасному міжнародному бізнесі вміння писати ділові листи англійською мовою є дуже важливим умінням, оскільки співпраця просто неможлива без взаєморозуміння. Існують чіткі правила ведення ділової переписки англійською мовою, проте ділові листи мають дуже широку класифікацію, а тому, дуже специфічні. Для різних видів ділового листування вимоги значно відрізняються. Ще більше розбіжності в правилах оформлення ділових листів українською та англійською мовами [3, c. 54].

Тому варто звернути увагу на основні аспекти відмінностей в діловому листуванні українською та англійською мовами, порівняння правил оформлення, стилізації і типізації документації. В курс ділового листування англійською мовою повинна входити не тільки теоретична частина (лекції), але і закріплення пройденого матеріалу у вигляді практичних вправ з написання ділових листів різних видів.

Розглядаються матеріали з граматики, орфографії, синтаксису та пунктуації, структури, стилістики та багатьох інших аспектів написання ділових листів англійською мовою. Розглядаються основні принципи побудови пропозицій для офіційних листів із стандартних лексичних одиниць, правила оформлення ділових листів[2, c. 210].

Так само, особлива увага приділяється нормам ділового письмового етикету, логічній структурі ділового листа, розширенню цільового словникового запасу, використовуваного в ділових листах, розглядаються найбільш типові помилки при складанні листів тощо. Так само, в курсі ділового листування представлена велика кількість прикладів ділових листів для практичних завдань.

Вивчення курсів ділової переписки англійською мовою може бути необхідним з різних причин, але основна причина - це отримання ключових навичок складання ділової кореспонденції, практика в написанні ділових листів різних типів англійською мовою, можливість здобути знання, необхідні для успішного і грамотного спілкування в письмовій формі .

Вивчення основ ділового листування - це унікальна можливість для студентів підвищення рівня володіння англійською мовою у професійній діяльності, збільшення потенційної можливості кар'єрного росту, вміння налагоджувати контакти із зарубіжними партнерами, здійснювати ділове листування з клієнтами, колегами або співробітниками [1, c. 114].

У сучасному світі, який так стрімко рухається по шляху інтеграції, дуже часто доводиться вести ділову переписку з партнерами із закордону. І часто листування ведеться англійською мовою. Тому просто необхідно знати деякі ключові моменти, які стосуються форми подачі інформації в листі, правила ділового листування англійською.

Основні правила оформлення ділового листа англійською

-                      У лівому верхньому кутку сторінки вказується повне ім'я адресата або назву компанії. Обов'язково прописується адресу компанії і пишеться дата відправлення листа. Звичайно, якщо лист складається на фірмовому бланку компанії, то адресу вказувати не потрібно. У цьому випадку вказується тільки ім'я відправника, його посада і проставляється дата. Прийнято, що дату пишуть на три рядки нижче інформації про адресата, або у верхньому правому куті.

-                      Лист слід починати з офіційного звернення, особливо якщо це перший лист. Існує кілька загальноприйнятих шаблонів звернень, наприклад: Hello Mr. Jones, Dear Paul, Dear Mrs. / Ms. Jones- це формула офіційного звернення до жінки, якщо ви не знаєте, одружена вона, чи ні; Dear Sir / Madam - так можна звертатися до зовсім незнайомої людини. Хоча всі фахівці стверджують, що найкраще дізнатися ім'я адресата, щоб ваш лист не мало характер простий розсилки.

-                      В англійській мові після офіційного звернення ставлять кому, а сам текст листа починають з нового рядка, пропустивши один рядок.

-                      У разі звернення до високопоставленої особи після звернення слід поставити двокрапку, що підкреслює офіційність, наприклад: Dear Mr President:

-                      У випадку зверення до адресата вперше на початку листа обов'язково слід представитися, вказавши своє повне ім'я та посаду.

-                      У разі продовження листування із зазначеним адресатом доречно подякувати йому за попереднє послання. Наприклад, Thank you for your message; Thank you for your quick response; Thank you very much for sending the catalogue.

-                      Основний зміст послання розкривається в головному тілі листа. Доречно починати зі слів "I am writing to you to ...".

-                      Лист слід структурувати, розбивши на абзаци. У листі чітко вказуються причини звернення. Зазвичай достатньо трьох абзаців, щоб викласти свою проблему.

-                      Не допускається використання червоного рядка, або відступу.

-                      В кінці листа обов'язково слід подякувати адресату за виявлену увагу або за майбутнє виконання вашого прохання, наприклад: Thank you for your time; Thank you in advance; Thank you for your prompt help .

-                      Підписувати діловий лист прийнято в такий спосіб: відступивши чотири рядки від основного тексту, вказується повне ім'я, посада і контакті дані.

Слідуючи таким простим правилам, студенти як майбутні фахівці завжди з успіхом зможуть складати ділові листи партнерам.

 

Література:

1.     Басс А.М. Научная и деловая корреспонденция / А.М. Басс – М.: Наука, 1991. – 176 с.

2.     Вознесенский И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке / И.Б. Вознесенский. – Л.: Наука, 1981. – 270 с.

3.     Плотников А.В. Деловая переписка с зарубежным партнером / А.В. Плотников. – Киев: Мира, 1992. – 125 с.

4.     Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного ВНЗ / О.Б. Тарнопольський. – К.: Вища школа, 1995. – 167 с.

 

ДодатокРозмір
boyko.pdf207.59 KB