Н.С. Нікітіна

Н.С. Нікітіна

викладач  кафедрианглійськоїмови технічного спрямування№2,

Національного технічного університету України “КПІ

 

МОТИВУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

У сучасному світі структура вищої освіти взяла курс на глобалізацію. Це означає, що все більше уваги приділяється комунікації людей на різних рівнях і сферах ділової діяльності. Дуже часто комунікація виходить на міжнаціональний рівень, де знання іноземної мови стає явною необхідністю. Іноземна мова, як предмет, що вивчається у вищому навчальному закладі, може служити не тільки досліджуваним матеріалом, а й інструментом для отримання нової інформації в підготовці завдань з інших університетських предметів.

Мотивації студентів до вивчення будь-якого предмета, а особливо іноземної мови приділяють значну увагу, як педагоги, так і методисти. Але слід відзначити той факт, що мотивація – це суб'єктивне поняття і в кожної людини може бути відмінним. У деяких студентів мотивація може бути достатньо сильною, але через складність самого предмета, боязні комунікації чужою мовою (особливо актуально для студентів немовних спеціальностей), і деякі інші аспекти можуть значно знизити мотивацію студента до вивчення іноземної мови.

Мотивування до вивчення іноземної мови – це комплексне поняття, оскільки воно може бути, як наміром або спонуканням, так і кінцевою метою. Навчальна мотивація може бути зовнішньої і внутрішньої і залежить від таких факторів як відношення студентів до досліджуваного предмета, ставлення викладача до дисципліни і методів викладання, організації навчального процесу та інше.

Навчальний процес, а тим більше процес вивчення іноземної мови – це збалансоване поєднання понять «повинен», які пред'являються студенту навчальною програмою дисципліни, і «можу» кожного окремо взятого студента. Найголовніше в цьому випадку – охопити студенту всі пункти з категорії «повинен», використовуючи свої можливості категорії «можу». Слід розуміти, що і рівень знань іноземної мови, і рівень мотивації у кожного студента індивідуальні. Саме тому слід використовувати особистісно-індивідуальний підхід у викладанні іноземної мови.

За видами мотивацію розрізняють на зовнішню на внутрішню. Основними характеристиками зовнішньої мотивації є наступні фактори: мотивація на досягнення мети, перемоги в олімпіадах, конкурсах, отримання кращих оцінок та ін. Мотивація на самореалізацію, студент вивчає іноземну мову з метою самоствердження (в університеті, на роботі, в колективі). Мотивація на спілкування – один з найсильніших зовнішніх аспектів мотивування, оскільки він спрямований на спілкування з іноземцями, носіями мови.

З іншого боку, внутрішня мотивація пов'язана зі ставленням студента до предмета, що вивчається (в даному випадку – іноземна мова). Для успішного вивчення іноземної мови, студент повинен мати достатньо сильну внутрішню мотивацію. Оскільки людина постійно чогось бажає і дуже рідко буває повністю задоволена отриманим результатом тривалий час, то викладачеві важливо навчитися не тільки мотивувати студентів до вивчення іноземної мови, але й модернізувати та вдосконалити мотиваційні важелі. Так, якщо студент вивчив незнайому лексику і залишився задоволений собою, то викладач зобов'язаний підібрати завдання таким чином, щоб студент не тільки освоював щось нове (лексику, граматику), але й удосконалив вже отримані знання. Так, доречними будуть завдання на написання есе або опису якої-небудь технічної установки з використанням вже вивченої лексики.

Найчастіше студенти немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови користуються зовнішньою мотивацією. Однією з основних мотивацій служить страх бути відрахованим за неуспішність з певного предмету. Такі студенти виконують мінімум, необхідний для отримання мінімальної атестації або заліку. Хоча, з іншого боку, такі студенти практично не пропускають пари, хоча і не приймають на них ніякої активної участі – вони приходять «для галочки».

Саме таким студентам і слід дати правильну сильну мотивацію з самого початку процесу вивчення іноземної мови. По-перше, природно, відвідуючи заняття з іноземної мови, студент підвищує свій рейтинг оцінювання знань. По-друге, навіть прийшовши на заняття непідготовленим, студент буде змушений брати участь у навчальному процесі, засвоюючи корисний лексичний матеріал, або ж дізнаючись нову граматичну тему.

Студент повинен чітко розуміти для чого йому потрібно знання іноземної мови в цілому, чому він зобов'язаний освоїти програму даного кредитного модуля, і навіть таке незначне питання, як – для чого він приходить на заняття з іноземної мови (мета, можливість, стимул, результат та інше). Тому, в процесі викладання іноземної мови викладач зобов'язаний не тільки мотивувати студента на вивчення іноземної мови в цілому, але і на початку кожного заняття пояснити студентам, що вони можуть дізнатися і засвоїти нового на конкретному занятті і як потім використовувати ці знання в професійній або побутовій діяльності.

Крім того, відмінною мотивацією служить той факт, що на високооплачувану роботу, за статистикою, беруть не просто хорошого фахівця, а хорошого фахівця зі знанням іноземної мови. Зовнішня мотивація повинна даватися викладачем, оскільки саме він навчає конкретних студентів конкретної дисципліни і всі разом вони прагнуть до однієї і тієї ж мети. Тут слід згадати той важливий факт, що бажання студентів повинні збігатися з можливостями викладача.

Тут не йдеться про професійний рівень підготовки викладачів, а про те, що викладач, як і студенти, повинен мати високу мотивацію, тільки вже до викладання іноземної мови. Він повинен бути зацікавлений у позитивному результаті викладання іноземної мови студентам.

Зрозуміло, що один і той самий матеріал можна подати по-різному. Викладач з високою мотивацією викладання іноземної мови подасть будь-який складний граматичний або лексичний матеріал доступно, легко і цікаво. Просто на підготовку піде трохи більше часу, ніж просто перегляд необхідної інформації та ксерокс відповідних вправ. Якщо викладач має високу мотивацію навчити студентів іноземної мови: познайомити їх з культурою країни, чия мова вивчається, розповісти про звички і звичаї цього народу, максимально широко дати лексичний матеріал, пов'язаний зі спеціальністю студентів, а також прищепити любов до іноземної мови, то безумовно, він доб'ється бажаного.

Як говорив Конфуцій: «Знайдіть роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті». Цим постулатом слід користуватися всім викладачам і отримувати задоволення від проведення пар. Тим більше, що на сьогоднішній день можливості викладача в підготовці матеріалу для проведення занять стали набагато ширшими і цікавішими. Це і використання Інтернет-ресурсів для пошуку новітньої інформації за фахом студентів іноземною мовою, і он-лайн словники та перекладачі, використання програм PowerPoint для розробки і подачі презентацій, а також нового лексичного та граматичного матеріалу. Це і можливість підбору відео- та аудіоматеріалу з носіями мови, також не слід забувати про відео-конференції, соціальні мережі та електронну пошту.

В даному випадку мова йде про мотивацію студентів немовних спеціальностей до вивчення іноземної мови. У вищому навчальному закладі викладається іноземна мова професійного спрямування, щоб майбутні спеціалісти не лише орієнтувались в своїй галузі, а ще й мали навички говоріння, читання, письма та аудіювання на вузько спеціалізовані теми. При мотивуванні студентів до вивчення іноземної мови по спеціальності слід враховувати наступні факти.

Перш за все, для того, щоб мотивувати студентів до вивчення вузько спеціалізованої іноземної мови, матеріал треба подавати різноманітно. В цьому випадку студент не втрачає інтерес та постійно слідкує за тим, що відбувається в аудиторії. Раніше, було доволі складно змусити всіх студентів слідкувати за текстом та перекладом, особливо тих студентів, котрі вже прочитали та переклали «свій шматок» тексту. Крім того, відведені аудиторні години не можна витрачати на перевірку чи розвиток лише одного виду мовленнєвої діяльності.

Подача нового матеріалу має бути послідовною та відповідати розробленому навчальному плану. Недоречним буде дати студентам сьогодні граматичну тему PresentContinuous, а на наступному занятті пояснювати їм FuturePerfect. Крім того, пояснюючи будь-яку навіть граматичну тему слід робити акцент на її практичному значенні (наприклад, при вивченні граматичної теми PassiveVoice, наголосити на тому, що студенти можуть часто зустрічати використання цих часів в наукових текстах, в яких вони можуть знайти корисну інформацію для своїх курсових чи дипломних робіт і т.д.).

Дуже важливим аспектом мотивування студентів до вивчення іноземної мови є оцінювання їх досягнень. І мова йде не про залікову чи екзаменаційну оцінку після вивчення певного кредитного модуля, а про звичайну похвалу та відзнаку студента, котрий вдало впорався з завданням, або правильно та повністю підготував домашнє завдання. Особливо це стосується тих студентів, котрим іноземна мова дається не так легко, як іншим.

Як вказувалось раніше, для успішного вивчення іноземної мови заняття мають бути неодноманітними, цікавими та динамічними. Студенти мають розуміти, що від того наскільки вчасно вони виконують завдання та засвоюють новий матеріал, залежить наскільки просто та цікаво їм буде вивчати новий, незнайомий матеріал. Необхідно мотивувати студентів до вивчення нового лексичного чи граматичного матеріалу. Володіння іноземною мовою залежить від рівня розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Неможливо вільно спілкуватись іноземною мовою, вести ділове листування, брати участь у конференціях, використовуючи лише один з видів мовленнєвої діяльності. Так, студент, який легко запам’ятовує іноземні слова, навряд чи зможе підтримати діалог, оскільки йому може не вистачити граматичної бази або правильної вимови слів. Отже, викладач повинен звертати увагу не лише на загальний рівень знань іноземної мови своїх студентів, а крім того звертати увагу студентів та мотивувати їх до покращення саме того виду мовленнєвої діяльності, який студенту не так легко дається.

Нажаль зараз в університетах не має можливості розділяти студентів по рівню знань іноземної мови. Тому викладачу треба враховувати, що в аудиторії можуть знаходитись студенти для яких певна лексична чи граматична тема вже добре знайома, а інші вперше про неї чують. Тому, треба адаптувати матеріал і подавати його деяким студентам у вигляді повторення, а іншим виділити більше часу та пояснити дану тему більш доступно та на більш простих прикладах. Сьогодні існує багато цікавого додаткового матеріалу, який може допомогти викладачу подати новий лексичний чи граматичний матеріал. Якщо вищий навчальний заклад забезпечує викладачів інтерактивними дошками, проекторами або ноутбуками – викладач ефективно використовує їх на своїх заняттях. Але поки що, нажаль, викладачі самотужки долають питання “інтерактивності”занять.

Максимального успіху, як у викладанні, так і у вивченні іноземної мови можна досягти, підібравши правильну мотивацію. «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», тому відповідальність за мотивацію студентів до вивчення іноземної мови теж лежить на плечах викладачів. Мотивування студентів до вивчення іноземної мови має створювати позитивну базу для корисного, цікавого, ефективного процесу вивчення іноземної мови.

Література:

1.               Маслоу А.Г. Мотивация и личность / Маслоу А. Г. – СПб.: Евразия, 1999. – 420 с.

 

ДодатокРозмір
nikitina.pdf203.02 KB