Тетяна Савчук

Тетяна Савчук

викладач КАМГС №3,

 Національний технічний університет України «КПІ»

 

ПЕРЕВАГИ ПІСЕНЬ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Навчання іноземній мовіявляє собою спеціальним чином організований процес, в ході якого в результаті взаємодії учня і вчителя здійснюється відтворення і засвоєння певного досвіду відповідно до заданої мети. Процес навчання – цепроцес двосторонній, що включає в себе навчальну діяльність викладача іноземної мови та навчальну діяльність учня, спрямовану на вивчення і оволодіння мовою.У сучасному світі дуже стрімко зростає роль іноземної мови у всіх сферах життєдіяльності людини. А це, в свою чергу, диктує новий підхід до навчання іноземним мовам, перегляд методик викладання окремих аспектів мовної системи. В даний час існує велика кількість технологій, методів, які дозволяють ефективно і навіть в короткі терміни якщо не вивчити іноземну мову, то хоча б отримати необхідні знання. Одним із продуктивних способів засвоєння іноземних мов є мистецтво. Різні форми музичного мистецтва можуть допомогти підвищити ефективність процесу навчання за рахунок підвищення рівня мотивації в учнів, який сприяє розвитку пізнання та їх інтелектуальної діяльності.

Музика є одним з найефективніших способів впливу на почуття і емоції будь-якої людини. Методичні переваги пісень у навчанні іноземної мови, на наш погляд, можна сформулювати наступним чином: пісні є засобом міцного засвоєння та розширення лексичного запасу, тому що включають в себе нові слова і вирази. У піснях знайома лексика зустрічається в новому контексті, що сприяє розвитку так званого мовного чуття і збільшенню асоціативних зв'язків в пам'яті.У процесі навчання іноземним мовам можна використовувати будь-який тип пісні. Методика роботи з кожним видом пісні відрізняється, але можна виділити 5 етапів, які присутні в роботі з основними видами пісень:
1. Прослуховування пісні у виконанні з усіма супроводжуючими діями (якщо вони наявні).

2. Переклад пісні.

3. Читання слів (хором і індивідуально).

4. Повторне прослуховування пісні. Під час прослуховування студенти намагаються підспівувати.

5. Виконання пісні студентами з викладачем і без нього.

Пісня ж, зважаючи на її специфіку, вимагає особливого підходу до розробки форм і методів роботи з нею. Для того, щоб пісня стала частиною процесу навчання, необхідно використовувати нетрадиційні, що раніше не мали місця, способи навчання. Китайське прислів'я говорить: «Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Залучи мене, і я навчуся». Пісні англійською мовою дозволять поліпшити здатність сприймати усну англійську мову на слух. Виконуючи пісні студенти не тільки покращують навички розуміння англійської мови, але й ближче знайомляться з живим спілкуванням, дізнаються про нові слова і вирази, чують, як звучать ці слова і фрази.Бажано вибиратимузичний матеріал таким чином, щоб він перегукувався з темами уроку, вибирати пісні виключно заради веселощів нерозумно. Якщо для навчання англійської мови на початковому етапі можна підібрати навчальну літературу, яка містить достатньо пісенного матеріалу, то для навчання іноземної мови професійного спрямування досить складно знайти матеріал. Однак існує ряд сайтів, де ми знайшли ряд «навчальних пісень», які використовуємо на наших заняттях. Так наприклад, для занять зі студентами радіотехнічного факультету ми використовуємо наступні «навчальні пісні»: Conversation of Energy; Atmosphere; Electromagnetic Spectrum; Heat Transfer; Light; Mirrors.

Загалом, користь від виконання пісень важко переоцінити. І крім усього перерахованого вище, пісні є ще й пізнавальними і містять в собі багато цікавої та нової інформації.У життібудь-якої сім'ї постійно присутній музичний фон, який створюється передачами на телебаченні та радіо. Крім того, завдяки широкому розповсюдженню аудіо- або відеозаписів, а також авангардному положенню англомовної музичної масової культури пісні англійською мовою найбільш популярні серед учнів і є об'єктом їхнього особливого уваги.

Література:

1.АндрєєваІ.А.Нетрадиційніформи уроків у навчанні іноземних мов. Сучасні проблеми науки та освіти. –2006. –№ 1. –С.29-30.

2.Веренинова Ж.Б. Песня как методический приём при фонетической отработке английских срединных сонантов. //Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5, С. 26– 31.

3. Орлова Н.Ф. Совершенствование устной речи студентов старших курсов с использованием музыкальной наглядности. – М.: Просвещение, 1991. – 370 с.

 

 

ДодатокРозмір
savchuk.pdf269.45 KB