Ольга Тимошенко

Ольга Тимошенко

Національний технічний університет України «КПІ»

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (МІЖНАРОДНІ ЕКЗАМЕНИ) 

Європейські тенденції, зумовлені реформуванням вищої освіти, істотно вплинули на оптимізацію процесу вивчення та викладання англійської мови у вищому навчальному закладі та мотивують викладача англійської мови постійно підвищувати свою кваліфікацію, беручи участь у різноманітних тренінгах, семінарах та конференціях, де учасники мають можливість не тільки поділитися власним досвідом, а й перейняти досвід  зарубіжних колег.

 Складання міжнародних екзаменів CELTA, DELTA і TKT є на сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків підвищення кваліфікації як для молодих, так і для досвідчених викладачів в Україні. По завершенню випускники отримують сертифікат чи диплом міжнародного зразка, що підтверджує рівень володіння мовою на рівні носія і можливість викладати  англійську мову майже в будь-якій країні світу.

В даній роботі ми детально зупинимося та проаналізуємо кожен із вищезгаданих міжнародних екзаменів.

TKT (Teaching Knowledge Test) – екзамен, що складається з трьох теоретичних модулів та одного вибіркового практичного, кінцевим результатом якого є отримання теоретичних базових знань викладання англійської мови за комунікативною методикою. TKT розрахований здебільшого на викладачів-початківців, викладачів без досвіду роботи, а також для отримання офіційного підтвердження статусу викладача англійської мови. Для проходження даного екзамену не вимагається підтвердження рівня володіння мовою, наявність освіти чи досвіду роботи. TKT не має часових обмежень, що дозволяє учасникам самим обирати тривалість курсу та вільно поєднувати його з навчанням та роботою. TKT складається з трьох теоретичних модулів та одного практичного (за бажанням). В першому модулі вивчається теорія навчання та викладання мови, в другому -планування уроку та використання додаткових ресурсів на занятті, в третьому -організація навчальної діяльності.  Четвертий модуль є вибірковим і полягає у тому, що екзаменаційна комісія перевіряє планування, організацію та проведення заняття викладачем з англійської мови на практиці. Завершенням кожного модуля є письмовий тест, що складається з 80 питань та розрахований на 80 хвилин. TKT здебільшого розглядають початковим або базовим етапом для складання наступних екзаменів, таких як CELTA та DELTA, оскільки він дає можливість отримати базові теоретичні знання або систематизувати раніше вивчений матеріал з методики викладання англійської мови.

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults або Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) -сертифікат, що дає можливість викладати англійську мову дорослим. За структурою та принципами побудови CELTA нагадує тренінг, а отримання сертифікату не передбачає складання екзамену як такого (окрім виконання письмових робіт в ході курсу). CELTA розрахований на викладачів з незначним досвідом роботи або без нього. Учасники тренінгу отримують інформацію про принципи ефективного викладання, практичні навички викладання англійської мови та  практичний досвід викладання. Особливістю даного тренінгу є те, що досвідчені експерти в галузі викладання англійської мови роблять ретельний аналіз кожного проведеного викладачем уроку та дають професійні рекомендації щодо покращення саме цієї методики викладання. Тренінг передбачає практичний досвід викладання, виконання чотирьох письмових робіт. Значною перевагою даного екзамену є те, що ви можете пройти його в очній, заочній та дистанційній формі. Тривалість  очного курсу варіюється від 4 до 5 тижнів, заочного − від декількох місяців до року. Оцінка учасників складається за результатами письмових і практичних робіт за шкалою Pass, Pass B, Pass A.

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) -екзамен, що розрахований на кваліфікованих викладачів, зі стажем роботи не менше 2-х років та наявністю сертифікату CELTA або схожого міжнародного сертифікату, що підтверджує рівень володіння мовою. Курс складається з 3 модулів.

 Перший модуль включає теоретичні знання з методики викладання; теоретичні перспективи вивчення та викладання мови; різноманітні підходи та методики викладання; ключові питання та термінології оцінювання; лінгвістичні проблеми, з якими стикається студент під час вивчення мови; знання ресурсів, матеріалів та джерел для вивчення мови. Після завершення першого модуля складається письмовий екзамен тривалість 90 хвилин і випускники отримують сертифікат.

Другий модуль, на відміну від першого, має практичне спрямування та охоплює принципи практичного планування навчання, а саме підготовку до викладання англійської мови, аналіз вибору викладачем ресурсів та матеріалів, оцінювання колег, професіоналізм та підвищення кваліфікації. Одним із найважливіших завдань другого модуля є підготовка до оцінювання 4 занять колег. За результатами другого модуля випускники складають портфоліо, що вміщує виконані завдання з професійної діяльності, есе та оцінки з  викладацької практики. 

Третій модуль присвячений спеціалізації викладання англійської мови (аналіз потреб та принципів розробки навчального плану, планування курсу та критерії оцінювання), та управління процесом викладання на вибір. Учаснику дозволяється обирати послідовність модулів (або один із модулів) та  період часу для його вивчення. Заключною частиною третього модулю є письмовий екзамен. На жаль, на сьогоднішній день немає можливості здати повний курс DELTA, крім першого модуля.

Таким чином, міжнародні сертифікати відіграють важливу роль в професійному розвитку викладача англійської мови, оскільки по завершенню дають можливість організувати та побудувати процес навчання та викладання згідно міжнародних стандартів та оптимізувати процес вивчення мови за допомогою досвіду, отриманого в ході складання екзаменів та проходження тренінгів.

Література:

1.     CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) Cambridge English. URL: http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams-and-qualifications/celta/

2.     Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages). URL:http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams-and-qualifications/delta/index.aspx

3.     TKT (Teaching Knowledge Test). URL:http://www.cambridgeenglish.org.ru/exams-and-qualifications/tkt/

ДодатокРозмір
timoshenko.pdf326.37 KB